Yayıncılık Haklarınız

Herhangi bir yayıneviyle anlaşmaya vardığınızda, yasal yükümlülükler gereği yayıncının size bir sözleşme göstermesi, bu sözleşmenin de karşılıklı olarak imzalanması gerekmektedir. Sözleşmenin bir örneği sizde, bir örneği de yayınevinde kalacaktır. Bu aşamada hangi haklarınızı yayıncıya devrettiğinizi, yayıncılığın da buna karşılık size neler vaadettiğini iyice bilmeniz çok önemlidir. Sözleşmedeki maddelerde belirsizlikler olduğunu düşünürseniz, bu maddeleri yayıncınızla konuşmalısınız. Gerekirse sözleşmeyi bir avukata da göstermek isteyebilirsiniz.

Cinius Yayınları Yazar-Yayıncı sözleşmesi, geleneksel yazar yayıncı sözleşmelerinden farklı olarak, yayınlanmayla ilgili bütün hak, yetki ve kararları size devretmektedir. Bunun kaçınılmaz bir sonucu olarak, kitabınızla ilgili tüm hukuki yükümlülük de size aittir. Cinius Yayınları’yla bir sözleşme imzaladığınız zaman, bize, yayınlayabilmemiz için verdiğiniz metnin tüm hakları sizde kalmaktadır. Bize sadece kitabınızı dağıtma, satma ve tanıtma hakkı vermiş oluyorsunuz. Ancak yapılan tüm satışlar da sizin gözetiminiz altında oluyor ve kitaptan elde edilen tüm kâr size kalıyor. Bu bilgiler sözleşmenin 2. maddesi ve 14. maddesinde yer almaktadır.

Madde 11 – YAZAR bundan böyle YAYINCI’ya, yazmış, derlemiş ya da çevirmiş olduğu ESER’i basma, yayınlama ve anlaşmanın içeriğinde olması durumunda dağıtma hakkını vermiş bulunuyor. YAZAR aynı zamanda YAYINCI’ya eserden, tanıtım amaçlı kısa alıntılar yapmayı ve kendi web sitesinde ya da anlaşmalı web sitelerinde kitabı uygun gördüğü şekilde tanıtma yetkisini de vermiş bulunuyor. Söz konusu tanıtım, sadece kitabın satılması için YAZAR ve YAYINCI arasında anlaşma yapıldığı takdirde geçerlidir.
Madde 14 – YAYINCI, YAZAR’ın istekleri doğrultusunda ESER’in istenilen yerlerine Copyright ve tescil ibareleri koymakla yükümlüdür. YAZAR’ın herhangi bir istekte bulunmaması halinde YAYINCI, her durumda, kitabın ikinci (2.) sayfasında “© Yazar Adı, baskı tarihi” şeklinde bir ibare koyacaktır. YAYINCI, telifin korumasını sağlamak amacıyla @ CİNİUS YAYINLARI ibaresini de koyar. Ancak eserin tüm hakları yazara aittir. YAYINCI aynı zamanda yayınladığı her kitap için eşsiz bir ISBN başvurusunda bulunmakla yükümlüdür ve bu ISBN’den üretilecek barkodu kitapların arka kapağına basmakla ve ayrıca bandrol satın almakla yükümlüdür.

Standart bir sözleşmede bu maddeler yerine şöyle bir madde yer alır:

Yayın Hakları
Yazar eserin, yayınlanması, dağıtılması ve satılması için yayıncıya, eseri Türkçe (ya da tüm dillerde) belirli bir süre için yayınlama hakkını devretmiştir.

Yukarıdaki maddeyi içeren bir sözleşme imzalamanız durumunda, yayıncıya eserinizi sınırsız sayıda basma hakkını vermiş oluyorsunuz. Yayınlanmanın sınırları adet değil, süreyle belirleniyor. Aynı maddede “belirli bir süre” ibaresi yerine “belirli bir miktar” da olabilir. Sık karşılaşılan bu durum bir takım sorunlara neden olabilmektedir. Örneğin kitabınızın 1000 adet basılması ve satılması için yayıncıyla anlaşıyorsunuz. Ancak sözleşmede herhangi bir süre sınırlaması olmadığı için yayıncı on yıl sonra bile “elimdeki kitaplar henüz bitmedi” diyerek, başka bir yayıncıya gitmenize engel olmak isteyebilir. Bu yüzden, sözleşmede temel hak devri adet ile yapılıyorsa, mutlaka sözleşmenin bağlayıcılık süresi de açıkça belirtilmelidir. Sözleşmede süre ibaresinin olmasına dikkat etmelisiniz. Yoksa, kısa vadede sizin açınızdan avantajlı görünen bir sözleşme, uzun vadede ciddi biçimde başınızı ağrıtabilir.

Cinius Yayınları Yazar – Yayıncı sözleşmesinde herhangi bir hak devri olmamasına rağmen, sözleşme ömrü içermektedir. Başka bir deyişle, koşullar ne olursa olsun, sözleşmenin bir “son kullanım tarihi” bulunmaktadır. Bu süreye gelindiğinde, sözleşmenin içeriğindeki bütün maddeler geçerliliğini yitirmektedir. Bu bilgi 5. madde yer almaktadır.

YAYINCI’nın bu sözleşmede bulunan hakları sözleşmenin onaylanmasının ardından iki yıl (2) geçerli olacaktır. Sözleşmenin iptali için en az otuz (30) gün önceden yazılı başvuruda bulunulmadığı takdirde, sözleşme süresine kendiliğinden bir (1) yıl eklenecektir.
KİTABIMI YAYINLAMAK İSTİYORUM

Kitabınızı yayınlatmaya hazır mısınız?

Hemen eserinize uygun bir yayın paketi seçin, işlemlere başlayalım!
KİTABIMI YAYINLAMAK İSTİYORUM