Kitabınızın Bölümleri

Profesyonel ve güven uyandırıcı bir kitap elde etmek için, kitabınızın bütün bölümleri doğru sıralamayla, eksiksiz olarak tek bir dosyada yer almalı. Kitabınızın içi, üç ana bölüme ayrılır: ön bilgiler, ana metin, ve arka bilgiler. Lütfen Cinius Yayınları’na gönderdiğiniz belgenizde üç bölümün de tek bir dosya içinde yer aldığına dikkat edin. Bölümler hakkında daha ayrıntılı bilgi ve her bölümün hangi alt bölümleri içerdiğini incelemek için lütfen bu metni dikkatle okuyun.

Dikkat! – Ücretsiz yayın paketlerinde bu kurallara birebire uyulması önem taşımaktadır. Premius ve Ekopress yayın paketlerinde sayfa düzenlemesini dizgi uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir. Cinius Doğrudan Yayıncılık’ta bu hizmeti satın alabilirsiniz ya da burayı tıklayarak indireceğiniz kalıp dosyalar üzerine kitabınızın dizgisini kendiniz gerçekleştirebilirsiniz.

KİTABIMI SİZ HAZIRLAYIN!

Kitabımı profesyonel bir dizgicinin yayına hazırlamasını istiyorum.

Dosyanızı gönderin, sayfa düzenlemesini biz yapalım!

KİTABIMI SİZ HAZIRLAYIN!

Ön Bilgiler
Ön Bilgiler okuru kitapla tanıştırıyor. Ön Bilgiler sayfaları ana metin başlamadan önceki sayfalara verilen addır. Birkaç sayfadan oluşur ve kitabın adını, yazarın adını, künye ve telif bilgilerini ve ihtiyaç duyulması halinde bir önsöz ya da giriş metninin kapsar. Aşağıdaki Ön Bilgiler sayfalarından, kitabınız için uygun olduğunu düşündüklerinizi kullanabilirsiniz.

Yarı Başlık Sayfası (Zorunludur ve bütün Cinius Yayınları kitaplarında bulunmaktadır)
Yarı Başlık Sayfası kitabınızın ilk sayfasıdır ve kitabınızın adını ve yazarının adını, küçük puntoyla içerir. Bu sayfada alt başlık ya da herhangi başka bir bilgi yer almaz.

Künye Sayfası (Zorunludur ve bütün Cinius Yayınları kitaplarında bulunmaktadır)
Kitabınızın ikinci sayfasıdır. Burada her durumda kitabınızın künye bilgileri (dizi adı, tür adı, ISBN numarası, yayına hazırlayanı, kapak tasarımı, baskı tesisi ve kitabın tam adı ve telif haklarıyla ilgili gerekli bilgiler) yer alır. Bunlara ek olarak, sayfanın üst kısmında daha önce yayınlanmış kitaplarınız varsa, bu bilgiler de bu sayfada yer alabilir. Bu bilgi “Yazarın Diğer Kitapları” ibaresi altında, genelde alfabetik ya da yayınlanma tarihine göre kronolojik olarak listelenir. Diğer kitaplar listelenirken sadece kitabın başlığı kullanılır, ancak bilimsel ya da akademik bir çalışmaysa alt başlıklar da kullanılabilir.

Başlık Sayfası (Zorunludur ve bütün Cinius Yayınları kitaplarında bulunmaktadır)
Kitabınızın üçüncü sayfası olan Başlık Sayfasında, kitabınızın ve yazarın ya da yazarların, çevirmenin ya da derleyenin adı/adları eksiksiz olarak, büyük puntoyla yer alır. Göze hoş görünmesi için hafif tasarım öğeleri kullanılabilir ama abartılmaması gerekir. Cinius Yayınları standart olarak bu sayfanın altına kendi logosunu da yerleştirir.

Yaşamöyküsü
Bu sayfada yaşam öykünüz yer alır.

İthaf Sayfası ya da Boş Sayfa
Kitabınızı özel olarak birilerine ithaf etmek istiyorsanız, bu sayfadan yararlanabilirsiniz. İthaf bilgilerinin bize göndereceğiniz metin dosyasının içinde yer almasına lütfen dikkat edin. İthaflar genelde kısa tutulur ve doğrudan bir kişiye, bir aile bireyine ya da bireylerine yapılır. Basit tutmanızda yarar var. “….’ye ithaf edilmiştir” şeklinde yazmanıza gerek yok. Sadece “Anneme” ya da “Babamın Hatırasına” şeklinde yazmanız çoğu kez yeterli ve uzun bir metne göre daha samimi ve özel duracaktır.

Epigraf
Kitabınızın konusuyla doğrudan ilgili bir atasözü, özlü söz, şiir ya da metin parçacağı kullanmak istiyorsanız, bu bilgi kitabınızın bu sayfasında yer alır. Bu bilgiye epigraf denir. Epigrafın kaynağı, metin bloğunun hemen altına, sağa dayalı olarak yazılmalıdır. Lütfen epigrafı kullanmak için yasal izninizin olup olmadığını araştırın, edinilmesi gerekiyorsa da bize metni ulaştırmadan önce yasal izni edinin. Çoğu kez kısa bir alıntı ya da şiir telif hakkı ihlali sayılmaz ama ünlü bir şarkıcının bir şarkısını ya da çağdaş bir şairin bir şiirini koymayı düşünüyorsanız, bu tür metinler için izin alınması gerektiğini unutmayın. Telifle ilgili daha ayrıntılı bilginin yayınlanması gerekiyorsa, bu bilgi genelde künye sayfasına eklenir. (Örneğin“Sayfa 3’deki şiir, ….’nin izniyle yayınlanmıştır ” türü bir ifade ile). Bu bilginin epigrafın olduğu sayfada yer alması hem şık durmayacaktır, hem de okura, o anda karşılaşmak zorunda olmadığı gereksiz bir bilgi verecektir.

İçindekiler
İçindekiler sayfası genelde, bölümleri ve kısımları olan, kurgu-dışı kitaplarda kullanılır. Romanların genelde İçindekiler sayfası olmaz. Ancak her bölümün ayrıca okunabileceği kurgusal metinlerde de İçindekiler kullanılabilir (örneğin bir öykü kitabı). Bazı durumlarda, özellikle birkaç kısımdan oluşuyorsa ve her bölümün ayrı bir numarası ve adı varsa, romanlarda da kullanılır. Bölümleriniz sadece numaradan oluşuyorsa İçindekiler hiçbir durumda kullanılmaz. (Örn. Bölüm I, Bölüm I şeklinde giden bölümler). Kitabınızın İçindekilerbölümünün olmasını istiyorsanız, lütfen göndereceğiniz metin dosyasının başında bölüm adlarının İÇİNDEKİLER başlığı altında sıralanmış olmasına dikkat edin. İÇİNDEKİLER bölümü olmayan dosyalarda İçindekiler istenmediğini varsayıyoruz ve bu sayfanın daha sonradan eklenmesi, ek ücrete tabi oluyor. İçindekiler’deki bölüm adlarının, kitabın içinde geçen bölüm adlarıyla birebir aynı olmaları gerekiyor. (Örn. “Ayşe’yle Fatma’nın Maceraları” şeklinde bir bölüm adı İçindekiler’de “Fatma ile Ayşe’nin Maceraları” olamaz.)

Lütfen İçindekiler kısmını hazırlarken sayfa numarası koymayın. Cinius Yayınları, dizgi aşamasında bölümlerin sayfa numaralarını yerleştirecektir.

İllüstrasyon ve Tablo Listeleri
Kitabınızda birden fazla illüstrasyon, tablo ya da resim varsa, bunları ayrıca bir sayfada listelemek isteyebilirsiniz. Ancak bu resimler sadece kitabı daha eğlenceli ya da rahat okunabilir kılmak için kullanılıyorsa, böyle bir sayfaya gerek olmaz. İçindekiler’de olduğu gibi, bu sayfanın da bize ana metnin içinde hazırlanmış olarak ulaştırılması gerekmektedir ve yine İçindekiler’de olduğu gibi, sayfa numaraları dizgide değişeceğinden, karşılarına numaraların yazılmasına gerek yoktur.

Önsöz
Önsöz genelde kitabınızla ilgili bir başlangıç argümanı, kısa bir bildiridir. Kurgu olmayan kitaplarda genelde yazarın dışında bir kişi tarafından yazılır. Bu kişinin ilgili konuda adı bilinen ya da uzman biri olması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmış bir Önsöz kitabınızın güvenilirliğini arttırmakla kalmayacak, aynı zamanda, yazan kişiye bağlı olarak, satışlarda da kayda değer bir artış sağlayacaktır. Kitabınızda bir Önsöz kullanmayı düşünüyorsanız, bunun bize gönderdiğiniz metin dosyasının içinde yer alması gerekmektedir. Editöryel okuma ya da dizgi tamamlandıktan sonra Önsöz yerleştirmek isterseniz, dizginin baştan yapılması gerekebileceğinden, ek ücret ödemek zorunda kalabilirsiniz. Önsöz genelde kurgu-dışı çalışmalarda (bilimsel ya da akademik çalışmalar) kullanılır ama elbette bir romanda ya da bir öykü kitabında da ünlü bir yazar tarafından yazılmış bir önsözün hiçbir zararı olmaz.

Giriş
Bu bölüm yazar tarafından kaleme alınır ve çoğu kez, kitabı niçi yazdığınızı, hangi araştırma yöntemlerini kullandığınızı ve isteğe bağlı olarak teşekkür metni (size kimlerin yardımcı olduğunu belirten) içerebilir. Teşekkür için ayrı bir sayfa düşünüyorsanız, bu bilginin bu sayfalarda yer almasına gerek yok. Giriş bölümünde aynı zamanda, konudaki uzmanlığınızı okura bilgilendirmesi açısından bilgi birikiminizden ve geçmiş çalışmalarınızdan da bahsedebilirsiniz. Giriş metnine de Önsöz gibi kurgu-dışı çalışmalarda daha sık rastlanılır ve ancak gerekliyse kurgusal çalışmalarda kullanılmalıdır.

Teşekkür
Teşekkür sayfasını, kitabınızın yazım aşamasında ya da genel olarak yazarlık kariyerinizde size destek olan kişilere teşekkür etmek için kullanabilirsiniz. Bu bölümde aynı zamanda kitabınızda yer alan illüstrasyon ya da alıntıların sahiplerinden de daha samimi bir tonla söz edebilirsiniz. Bu sayfada yer alan bilgiler bir sayfayı aşacak gibiyse, okurun algısını dağıtmamak için, bu bilgileri kitabınızın arka kısmına koymayı da düşünebilirsiniz.

Ana Metin
Ana metin kitabınızın asıl içeriğidir. Aşağıda yer alan başlıkların tümü, Ana Metinde yer alabilecek bilgileri anlatmaktadır, ancak tümü de sizin kitabınız için gerekli olmayabilir. Sizin kitabınız için gerekli olanları kullanın. Bu sayfada şu ana kadar okumuş olduğunuz ve bundan sonra okuyacağınız bütün bilgilerin, tek bir dosyada toplanmış olması ve bize tek bir dosya halinde ulaştırılması gerektiğini unutmayın.

Başlangıç
Başlangıç bölümü kitabınızın okumaya başlamadan önce, yazarın bilmesi gereken genel bilgiler içerebilir. Genelde yazarı ve niteleklireni belirtmeye yarayan Önsöz ya da Giriş yazısından farklı olarak, bu bölüm doğrudan kitabın içeriğiyle ilgilidir ve okuru okumak üzere olduğu metne hazırlamak için yazılmıştır. Örneğin her bölümün sonunda sorular ya da “Sonuç” bölümleri varsa, bu bilgiyi okura burada verebilirsiniz ve bunlardan nasıl yararlanması gerektiğini anlatabilirsiniz. Başlangıç bölümü aynı zamanda daha ayrıntılı olarak araştırma sürecini okura anlatmanız için kullanılabilir ve kitabın genel olarak kavramsal bütünlüğünü özetlemenizi sağlar.

Ana Metin
Bölümler, kısımlar, alt başlıklar, sayfa kesmeleri, tablolar ve diagramlar ana metninizin monotonluğunu kırmak için iyi yöntemler olabilirler. Kitabınızın örgütlenmesi, başlangıçtan sonuca doğru, düşüncelerinizin gidişatına uyumlu olmalıdır. Kurgu dışı kitaplarda, İçindekiler kısmı kitabınızın örgütlü bir şemasını, kabaca bir özetini sunabilmelidir.

Ana metninizi düzenleyebilmeniz için birkaç yöntem: : (1) Bölümler ve başka kısım ayrımları—Çoğu düz metin çalışması bölümlere ayrılmıştır. Bölüm adları, ton, uzunluk, büyük/küçük harf düzenlemesi ve işaretleme konusunda birbirine yakın ve uyumlu olmalıdır. Buna ek olarak, birbirlerine yakın aralıklarla yerleştirilmelidir. Sadece bölüm numarası değil ama aynı zamanda bölüm adları kullanıyorsanız, bu adların, metnin içinde yer aldığı şekilde İçindekiler bölümünde de yer alması gerekir. Kitabınız hem şiir, hem deneme hem de öykülerden oluşuyorsa, bu üç kısım, arka arkaya gelmelidir ve İçindekiler kısmında açıkça belirtilmelidir. (2) Kısımlar—Bir metin, bölümlere oranla, daha geniş kısımlara ayrılabiliyorsa, bölümler ayrıca kümelenebilirler. Her kısım genelde numaralandırılır ve bir başlığa sahiptir (örn. I. Kısım (ya da I. Kitap) – Temeller şeklinde) Kısım bölmesi, ancak kitap birkaç kısma tutarlı ve mantıklı bir şekilde ayrılabiliyorsa kullanılmalıdır. Kısım yerine “Ana Bölüm,” ya da “Kitap” da denebilir.)

Epilog
Epilog hikayenin ya da konunun sonunda, kısa bir sonuç bölümüne verilen addır. Kurgusal kitaplarda genelde doğrudan okura hitap eder. Kurgusal kitaplarda epiloglarda , karakterlerin “yıllar sonraki” halleri anlatılabilir ya da ana konu bittikten sonra, baş kahramanın başına gelenleri hızlıca özetlemek için kullanılır. Bu bölümed bölüm numarası kullanılmaz.

Arkasöz
Arkasöz de kısa bir sonuçlandırma bölümüdür. Ancak epiloglardan farklı olarak, genelde kurgu-dışı çalışmalarda kullanılır. Epiloglar gibi, arkasözlerin de numaralandırılmasına gerek yok. It does not need a chapter number. Örneğin kitabınızın ev ekonomisiyle ilgiliyse, arkasözde anlattığınız strateji ve yöntemler hakkında ek bilgi vermek için kullanabilirsiniz ya da anlattığınız strateji ve yöntemleri hayata geçirmesi için okurunuzu yüreklendirmek için kullanabilirsiniz.

Sonuç
Bir arka söz, sonsöz ya da apendisten daha kapsamlı bir metindir. Bölüm numarası duruma göre verilebilir ama verilmesi şart değildir. Sonuç, düşüncelerinizin, kavramlarınızın, önerilerinizin ve genel olarak kitabın içeriğinin genel bir özeti ve değerlendirmesi niteliğindedir, Sonuç kısmını okuyan kitap, kitabınızda konusunu ettiğiniz olaylar, kişiler ya da düşünceleri kafasında toparlayabilmesine katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda verilen bu bilgilerle neler yapabileceği konusunda yol gösterebilir.

Arka Bilgiler
Kitap yayınlama başvurunuz, başvuru dosyanıza arka bilgileri eklemediyseniz henüz tamamlanmış değildir. Arka bilgiler, kitabızın ana metninden sonra, kitabın son sayfalarında yer alan eklerdir. Dipnotları sayfaların altında vermek istemiyorsanız, onlar bu kısma gelebilir. Kitabınızın bir dizine ihtiyacı var mı? Ya da Kaynakça? Karar vermenize yardımcı olabilmek için, arka bilgilerde yer alabilecek çeşitli bölümler hakkında daha ayrıntılı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

Apendis / Ek
Ek denilen bölümde kitabın daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak ama kitabın ana metninde yer alsaydı, okurun dikkatini dağıtacak ya ya da metnin akıcılığını zedeleyecek içerik yer alır. Burada yer alacak öğeler arasında referans listeleri, tablolar, raporlar, ya da ayrı bir bölümde yer almasını gerektirmeyecek kadar az ise, araştırma ve kaynaklar yer alabilir.

Notlar
Ana metninizde bazı bölümleri hakkında ayrıntılı bilgi vermesi ya da belgelenmesi gereken bölümler varsa, bu bilgiler Notlar bölümünde yer alır. Notlarınızı, kitabınızın bölümlerine uyumlu bir şekilde sıralamanız gerekir. Dipnotlar aşağıda, daha ayrıntılı bilgisini vereceğimiz Referanslar bölümünde yer alabilir.

Sözlükçe
Sözlükçede kitabının içinde yer alan terimlerin karşılıkları bulunur. Alfabetik olmalıdır. Genel okurun anlamakta zorlanacağını düşündüğünüz yoğun bir terminoloji kullanıyorsanız ya da bazı fikirlerin karşılıklarının metnini içinde yeterince anlaşılmadığını düşünüyorsanız kitabınız için bir Sözlükçe yaratabilirsiniz.

Kaynaklar
Birçok durumda, okurlar bir konuda aldıkları tek bir kitapla yetinmek istemezler. Konuyla ilgili başka kitaplar, dergiler, dernekler, web siteleri ve daha başka kaynaklara da ulaşabilmek isterler. Kısacası, sizin araştırmalarınızı yaptığınız kaynakları merak ederler. Kaynaklar ya da Kaynakça bölümünde bu bilgilere yer vererek, hem okurunuz için paha biçilmez bir bilgi birikimi sunmuş olursunuz, hem de kendi metninizin güvenilirliğini artırmış olursunuz.

Bibliyografya ya da Referanslar
Bibliyografya da Kaynaklar gibi kitabınızda kullandığınız kaynakları belirtmenize yarar. Bibliyografya yüzlerce yıldır kullanılan bir stildir ve web sayfaları ya da araştırma dernekleri vb. bilgileri içermez, sadece basılı kaynaklar hakkında bilgi verir. Önce yazar adı (Soyad, Ad), ardından eser adı (italik olarak yazılmalı), ardından yayınlandığı şehir, yayıncının adı ve son olarak tarih bilgileri yer alır. Örn.,

Belge, Murat. Başka Kentler, Başka Denizler 2, İstanbul: İletişim Yayınları, 2007.

Dizin / İndeks
İndekste kitabınızda yer alan sözcük ve kavramlar, alfabetik olarak sıralanır ve bu sözcük ve kavramların hangi sayfada ya da sayfalarda geçtiği belirtilir. Lütfen bilgisayar tarafından otomatik olarak oluşturulan dizinlerde, indekslenmesine karar verdiğiniz bir sözcüğün metnin tamanında arandığını ve dolayısıyla çok uzun dizinler oluşturduğunu dikkate alın. Örneğin iletişim hakkında bir kitap yazdıysanız, televizyon sözcüğünün indekslenmesini bilgisayara bırakırsanız, bütün kitaptaki televizyon sözcüğünün geçtiği sayfa numaralarını kaydedecektir. Ancak bunların bir çoğu televizyonla ilgili fikirlerinizi merak eden okura ilgisiz gelecektir. Profesyonel bir indekste, sadece ana konunun televizyon olduğu sayfa numaraları belirtilir. Bilgisayar tarafından yapılan indekslemelerde daha sonra, indeksin kontrol edilip, gereksiz sayfa göndermeleri ayıklanmalıdır. Profesyonel ve insan eliyle yapılan bir indeksleme servisi Cinius Yayınları editörlerince yapılabilmektedir. Bu şekilde yapılan indekslemelerde, odaklı, amaçlı ve okurun yararlanabileceği pratik bir indeks yaratmayı hedefliyoruz. Ayrıntılı bilgi için Dizinin Önemi sayfamıza göz atabilirsiniz.

KİTABIMI YAYINLAMAK İSTİYORUM

Kitabınızı yayınlatmaya hazır mısınız?

Hemen eserinize uygun bir yayın paketi seçin, işlemlere başlayalım!
KİTABIMI YAYINLAMAK İSTİYORUM