Kitabınızın içinde yer alan önemli isimler ve kavramlar için Dizin oluşturma

Dizin hizmeti Premius ve Premius Ekopress yayın paketlerinde ücretsizdir. Diğer yayın paketlerinde 200 TL'lik bir ücreti bulunmaktadır. Bu hizmet yalnızca akademik, tarihsel ve bilimsel kitaplarda sunulmaktadır.

dizinCinius Yayınları editörleri isterseniz kitabınız için profesyonelce hazırlanmış bir Dizin (İndeks) hizmeti sunmaktadır.

Özellikle tezler, akademik kitaplar, tarih, bilim ya da felsefe çalışmalarında profesyonelce hazırlanmış bir Dizin okurun ya da kitabınızı bir araştırmasında kullanan kişinin istediği konulara rahatlıkla ulaşabilmesini sağlama açısından önem taşımaktadır. Birçok durumda okurun, bir kitabı almadan önce, aradığı bilgiyi o kitapta bulup bulamayacağını öğrenmek için Dizin bölümünü taradığını bilmekteyiz. Bunun yanısıra,

  • Araştırmacılar, akademisyenler ve kütüphaneciler birçok durumda kitapları Dizin bölümünde yer alan bilgilere göre almaktadırlar.
  • Gazete ve dergilerde kitap eleştirileri yazan eleştirmenler, profesyonelce hazırlanmış ve doyurucu bir Dizin’i olan kitaplara karşı daha olumlu yaklaşmaktadırlar, zayıf ya da hiç dizini olmayan kitaplara çoğu kez olumsuz yaklaşmaktadırlar.
  • Dünyanın birçok yerinde ve ülkemizde kütüphaneler ya da profesyonel araştırmacılar (tarihçi, bilim adamları ya da felsefeciler) arkasında Dizin olmayan kitapları, sırf bu nedenle, almazlar.

Cinius Yayınları editörleri, isterseniz kitabın sonunda yer alacak profesyonel bir dizin bölümü de hazırlayabilir sizin için. Kitapta geçen belli başlı kişi, yer ve daha başka özel adların yanısıra, önemli kavramlar da dizinlenmektedir.

Günümüz editör programları (örn. Microsoft Word) dizin hazırlama hizmeti sunmaktadır ve rahatlıkla bu işlemi kendiniz de yapabilirsiniz. Dizin, kitabınızın en arka sayfalarında çift sütun olarak dizilecektir.

KİTABIMI YAYINLAMAK İSTİYORUM

Kitabınızı yayınlatmaya hazır mısınız?

Hemen eserinize uygun bir yayın paketi seçin, işlemlere başlayalım!
KİTABIMI YAYINLAMAK İSTİYORUM